eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4720

NGC 4720
Objekt NGC 4720 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4720 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.5'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h50m42.6s; Dec= -4°9'21"
rödförskjutning (z): 0.005017
Avståndet från solen till NGC 4720: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4720 : PGC 43478, MCG -1-33-24, IRAS 12481-0352

Närliggande objekt: NGC 4718, NGC 4719, NGC 4721, NGC 4722

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.