eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4721

NGC 4721
Objekt NGC 4721 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4721 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.3'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h50m19.8s; Dec= 27°19'29"
rödförskjutning (z): 0.025568
Avståndet från solen till NGC 4721: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 108.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4721 : PGC 43437, MCG 5-30-97, CGCG 159-86

Närliggande objekt: NGC 4719, NGC 4720, NGC 4722, NGC 4723

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.