eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4722

NGC 4722
Objekt NGC 4722 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4722 - galax i stjärnbild Corvi
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.7'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h51m32.3s; Dec= -13°19'48"
rödförskjutning (z): 0.014487
Avståndet från solen till NGC 4722: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4722 : PGC 43560, IC 3833, MCG -2-33-31, IRAS 12488-1303

Närliggande objekt: NGC 4720, NGC 4721, NGC 4723, NGC 4724

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.