eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4727

NGC 4727
Objekt NGC 4727 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4727 - galax i stjärnbild Corvi
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.2'
magnitud: V=11.8m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h50m57.2s; Dec= -14°19'59"
rödförskjutning (z): 0.025000
Avståndet från solen till NGC 4727: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 105.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4727 : PGC 43499, NGC 4740, MCG -2-33-23, IRAS 12483-1403

Närliggande objekt: NGC 4725, NGC 4726, NGC 4728B, NGC 4728

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.