eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4726

NGC 4726
Objekt NGC 4726 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4726 - galax i stjärnbild Corvi
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.2'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h50m46s; Dec= -14°16'4"
rödförskjutning (z): 0.025431
Avståndet från solen till NGC 4726: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 107.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4726 : PGC 926789

Närliggande objekt: NGC 4724, NGC 4725, NGC 4727, NGC 4728B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.