eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4726

NGC 4726
Obiekt NGC 4726 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4726 - galaktyka w konstelacji Kruk
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.20'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h50m46s; Dec= -14°16'4"
Redshift (z): 0.025431
Odległość od Słońca do NGC 4726: w oparciu o wartość redshift (z) - 107.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4726 : PGC 926789

Sąsiadujące obiekty: NGC 4724, NGC 4725, NGC 4727, NGC 4728B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.