eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4726

NGC 4726
objekt NGC 4726 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4726 - galakse i stjernebildet Corvi
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m; B=15.8m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t50m46s; Dec= -14°16'4"
Rødforskyvning (z): 0.025431
Avstand fra solen til NGC 4726: basert på redshiftverdien (z) - 107.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4726 : PGC 926789

Naboobjekter: NGC 4724, NGC 4725, NGC 4727, NGC 4728B

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.