eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4726

NGC 4726
Voorwerp NGC 4726 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4726 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Corvi
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.20'x0.2'
omvang: V=14.8m; B=15.8m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h50m46s; Dec= -14°16'4"
roodverschuiving (z): 0.025431
De afstand van de zon tot NGC 4726: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 107.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4726 : PGC 926789

Objecten in de buurt: NGC 4724, NGC 4725, NGC 4727, NGC 4728B

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.