eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4729

NGC 4729
Voorwerp NGC 4729 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4729 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centauri
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.60'x1.6'
omvang: V=12.3m; B=13.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h51m46.2s; Dec= -41°7'56"
roodverschuiving (z): 0.011154
De afstand van de zon tot NGC 4729: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 47.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4729 : PGC 43591, ESO 323-16, MCG -7-27-2, DCL 314, A 1248-40, DRCG 56-55

Objecten in de buurt: NGC 4728A, NGC 4728C, NGC 4730, NGC 4731

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.