eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4729

NGC 4729
Objekt NGC 4729 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4729 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.6'
magnitud: V=12.3m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h51m46.2s; Dec= -41°7'56"
rödförskjutning (z): 0.011154
Avståndet från solen till NGC 4729: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 47.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4729 : PGC 43591, ESO 323-16, MCG -7-27-2, DCL 314, A 1248-40, DRCG 56-55

Närliggande objekt: NGC 4728A, NGC 4728C, NGC 4730, NGC 4731

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.