eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4735

NGC 4735
Objekt NGC 4735 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4735 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.60'x0.3'
veľkosť: V=14.6m; B=15.4m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h51m1.9s; Dec= 28°55'41"
RedShift (z): 0.021491
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4735: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4735 : PGC 43509, MCG 5-30-104, CGCG 159-91, KUG 1248+291, IRAS 12485+2911

Blízke objekty: NGC 4733, NGC 4734, NGC 4736, NGC 4737

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.