eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4736

NGC 4736
Objekt NGC 4736 sa nachádza presne v strede obrazu.

M94, NGC4736 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 14.40'x12.1'
veľkosť: V=8.2m; B=9.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h50m53.1s; Dec= 41°7'17"
RedShift (z): 0.001027
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4736: na základe množstva červeného posunu (z) - 4.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4736 : PGC 43495, M 94, UGC 7996, MCG 7-26-58, IRAS 12485+4123, CGCG 216-34, CGCG 217-1

Blízke objekty: NGC 4734, NGC 4735, NGC 4737, NGC 4738

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.