eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4754

NGC 4754
Objekt NGC 4754 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4754 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.40'x2.4'
magnitud: V=10.6m; B=11.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h52m17.6s; Dec= 11°18'50"
rödförskjutning (z): 0.004493
Avståndet från solen till NGC 4754: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4754 : PGC 43656, UGC 8010, MCG 2-33-30, CGCG 71-62, VCC 2092, KCPG 356A

Närliggande objekt: NGC 4752, NGC 4753, NGC 4755, NGC 4756

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.