eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 476

NGC 476
Objekt NGC 476 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 476 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=14.4m; B=15.4m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h20m19.8s; Dec= 16°1'14"
RedShift (z): 0.020958
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 476: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 476 : PGC 4814, MCG 3-4-23, CGCG 459-33, NPM1G +15.0050

Blízke objekty: NGC 474, NGC 475, NGC 477, NGC 478

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.