eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 476

NGC 476
Objekt NGC 476 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 476 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.4'
magnitud: V=14.4m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h20m19.8s; Dec= 16°1'14"
rödförskjutning (z): 0.020958
Avståndet från solen till NGC 476: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 476 : PGC 4814, MCG 3-4-23, CGCG 459-33, NPM1G +15.0050

Närliggande objekt: NGC 474, NGC 475, NGC 477, NGC 478

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.