eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4763

NGC 4763
Objekt NGC 4763 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4763 - galax i stjärnbild Corvi
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.8'
magnitud: V=12.4m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h53m27.1s; Dec= -17°0'21"
rödförskjutning (z): 0.013489
Avståndet från solen till NGC 4763: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 57.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4763 : PGC 43792, MCG -3-33-13, IRAS 12507-1643

Närliggande objekt: NGC 4761, NGC 4762, NGC 4764, NGC 4765

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.