eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4769

NGC 4769
Obiekt NGC 4769 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4769 - jedna gwiazda w konstelacji Panna
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=13.7m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h53m18s; Dec= -9°32'11"

Sąsiadujące obiekty: NGC 4767, NGC 4768, NGC 4770, NGC 4771

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.