eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4772

NGC 4772
Objekt NGC 4772 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4772 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.40'x1.7'
magnitud: V=11.0m; B=12.0m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h53m29s; Dec= 2°10'7"
rödförskjutning (z): 0.003469
Avståndet från solen till NGC 4772: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 14.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4772 : PGC 43798, UGC 8021, MCG 0-33-18, CGCG 15-32

Närliggande objekt: NGC 4770, NGC 4771, NGC 4773-2, NGC 4773-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.