eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4773-1

NGC 4773-1
Objekt NGC 4773-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4773-1 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=12.7m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h53m35.9s; Dec= -8°38'18"
rödförskjutning (z): 0.011618
Avståndet från solen till NGC 4773-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 49.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4773-1 : PGC 43810, MCG -1-33-41

Närliggande objekt: NGC 4772, NGC 4773-2, NGC 4774, NGC 4775

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.