eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4773-1

NGC 4773-1
Voorwerp NGC 4773-1 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4773-1 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.0'
omvang: V=12.7m; B=13.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h53m35.9s; Dec= -8°38'18"
roodverschuiving (z): 0.011618
De afstand van de zon tot NGC 4773-1: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 49.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4773-1 : PGC 43810, MCG -1-33-41

Objecten in de buurt: NGC 4772, NGC 4773-2, NGC 4774, NGC 4775

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.