eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4773-1

NGC 4773-1
objekt NGC 4773-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4773-1 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.7m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t53m35.9s; Dec= -8°38'18"
Rødforskyvning (z): 0.011618
Avstand fra solen til NGC 4773-1: basert på redshiftverdien (z) - 49.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4773-1 : PGC 43810, MCG -1-33-41

Naboobjekter: NGC 4772, NGC 4773-2, NGC 4774, NGC 4775

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.