eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4773-2

NGC 4773-2
objekt NGC 4773-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4773-2 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E4/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.9m; B=15.9m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t53m35.8s; Dec= -8°38'43"
Rødforskyvning (z): 0.013172
Avstand fra solen til NGC 4773-2: basert på redshiftverdien (z) - 55.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4773-2 : PGC 43811, MCG -1-33-42

Naboobjekter: NGC 4771, NGC 4772, NGC 4773-1, NGC 4774

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.