eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4774

NGC 4774
Objekt NGC 4774 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4774 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Ring -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h53m6.6s; Dec= 36°49'8"
RedShift (z): 0.027929
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4774: na základe množstva červeného posunu (z) - 118.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4774 : PGC 43759, MCG 6-28-37, CGCG 188-26, ARAK 392, IRAS 12507+3705, KUG 1250+370, 1ZW 45, VV 789, Kidney Bean galaxy

Blízke objekty: NGC 4773-2, NGC 4773-1, NGC 4775, NGC 4776

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.