eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4810

NGC 4810
Objekt NGC 4810 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4810 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Im/P -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h54m51.2s; Dec= 2°38'27"
RedShift (z): 0.003042
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4810: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4810 : PGC 43971, MCG 1-33-23, CGCG 43-61, VV 313, Arp 277, KCPG 358B

Blízke objekty: NGC 4808, NGC 4809, NGC 4811, NGC 4812

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.