eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4810

NGC 4810
Objekt NGC 4810 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4810 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Im/P -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.5'
magnitud: V=14.3m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h54m51.2s; Dec= 2°38'27"
rödförskjutning (z): 0.003042
Avståndet från solen till NGC 4810: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 12.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4810 : PGC 43971, MCG 1-33-23, CGCG 43-61, VV 313, Arp 277, KCPG 358B

Närliggande objekt: NGC 4808, NGC 4809, NGC 4811, NGC 4812

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.