eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4812

NGC 4812
Objekt NGC 4812 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4812 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.4'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h56m52.6s; Dec= -41°48'49"
rödförskjutning (z): 0.012232
Avståndet från solen till NGC 4812: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 51.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4812 : PGC 44204, ESO 323-48, MCG -7-27-18, AM 1254-413, DCL 412

Närliggande objekt: NGC 4810, NGC 4811, NGC 4813, NGC 4814

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.