eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4813

NGC 4813
Obiekt NGC 4813 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4813 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.30'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=14.1m
Jasność powierzchni: 12.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h56m36s; Dec= -6°49'5"
Redshift (z): 0.004650
Odległość od Słońca do NGC 4813: w oparciu o wartość redshift (z) - 19.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4813 : PGC 44160, MCG -1-33-55

Sąsiadujące obiekty: NGC 4811, NGC 4812, NGC 4814, NGC 4815

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.