eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4821

NGC 4821
Voorwerp NGC 4821 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4821 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: E4 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.3'
omvang: V=14.5m; B=15.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h56m29.3s; Dec= 26°57'25"
roodverschuiving (z): 0.023536
De afstand van de zon tot NGC 4821: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 99.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4821 : PGC 44148, MCG 5-31-15, CGCG 160-24

Objecten in de buurt: NGC 4819, NGC 4820, NGC 4822, NGC 4823

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.