eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4821

NGC 4821
Objekt NGC 4821 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4821 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E4 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.3'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h56m29.3s; Dec= 26°57'25"
rödförskjutning (z): 0.023536
Avståndet från solen till NGC 4821: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 99.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4821 : PGC 44148, MCG 5-31-15, CGCG 160-24

Närliggande objekt: NGC 4819, NGC 4820, NGC 4822, NGC 4823

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.