eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4844

NGC 4844
Obiekt NGC 4844 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4844 - jedna gwiazda w konstelacji Panna
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=15.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h58m8.4s; Dec= -13°4'46"

Sąsiadujące obiekty: NGC 4842A, NGC 4843, NGC 4845, NGC 4846

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.