eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4847

NGC 4847
Voorwerp NGC 4847 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4847 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.5'
omvang: V=14.3m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h58m28.9s; Dec= -13°8'28"
roodverschuiving (z): 0.016048
De afstand van de zon tot NGC 4847: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 67.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4847 : PGC 44464

Objecten in de buurt: NGC 4845, NGC 4846, NGC 4848, NGC 4849A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.