eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4847

NGC 4847
Objekt NGC 4847 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4847 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h58m28.9s; Dec= -13°8'28"
rödförskjutning (z): 0.016048
Avståndet från solen till NGC 4847: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 67.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4847 : PGC 44464

Närliggande objekt: NGC 4845, NGC 4846, NGC 4848, NGC 4849A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.