eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4849A

NGC 4849A
Objekt NGC 4849A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4849A - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: SB - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=15.1m; B=15.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h58m13.9s; Dec= 26°25'34"
rödförskjutning (z): 0.069181
Avståndet från solen till NGC 4849A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 292.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4849A : PGC 44444, IC 838, MCG 5-31-43, DFOT 198

Närliggande objekt: NGC 4847, NGC 4848, NGC 4849, NGC 4850

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.