eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4849A

NGC 4849A
objekt NGC 4849A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4849A - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: SB - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.1m; B=15.9m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t58m13.9s; Dec= 26°25'34"
Rødforskyvning (z): 0.069181
Avstand fra solen til NGC 4849A: basert på redshiftverdien (z) - 292.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4849A : PGC 44444, IC 838, MCG 5-31-43, DFOT 198

Naboobjekter: NGC 4847, NGC 4848, NGC 4849, NGC 4850

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.