eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4849

NGC 4849
Objekt NGC 4849 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4849 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.4'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h58m12.7s; Dec= 26°23'47"
rödförskjutning (z): 0.019630
Avståndet från solen till NGC 4849: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 82.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4849 : PGC 44424, IC 3935, UGC 8086, MCG 5-31-44, CGCG 160-56

Närliggande objekt: NGC 4848, NGC 4849A, NGC 4850, NGC 4851-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.