eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4851-1

NGC 4851-1
Objekt NGC 4851-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4851-1 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 11.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h58m21.8s; Dec= 28°8'52"
rödförskjutning (z): 0.026221
Avståndet från solen till NGC 4851-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 110.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4851-1 : PGC 44439, CGCG 160-61, DRCG 27-199

Närliggande objekt: NGC 4849, NGC 4850, NGC 4851-2, NGC 4852

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.