eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4852

NGC 4852
Objekt NGC 4852 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4852 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Centauri
Typ: II2p -
Vinkeldimensionerna: 12.00'
magnitud: V=8.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m9s; Dec= -59°36'48"
Övriga namn på objektet NGC 4852 : OCL 894, ESO 131-SC17

Närliggande objekt: NGC 4851-1, NGC 4851-2, NGC 4853, NGC 4854

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.