eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4851-2

NGC 4851-2
Objekt NGC 4851-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4851-2 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h58m22.3s; Dec= 28°9'7"
rödförskjutning (z): 0.022372
Avståndet från solen till NGC 4851-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4851-2 : PGC 83717, DRCG 27-198

Närliggande objekt: NGC 4850, NGC 4851-1, NGC 4852, NGC 4853

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.