eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4851-1

NGC 4851-1
Voorwerp NGC 4851-1 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4851-1 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=14.2m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 11.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h58m21.8s; Dec= 28°8'52"
roodverschuiving (z): 0.026221
De afstand van de zon tot NGC 4851-1: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 110.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4851-1 : PGC 44439, CGCG 160-61, DRCG 27-199

Objecten in de buurt: NGC 4849, NGC 4850, NGC 4851-2, NGC 4852

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.