eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4851-1

NGC 4851-1
objekt NGC 4851-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4851-1 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 11.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t58m21.8s; Dec= 28°8'52"
Rødforskyvning (z): 0.026221
Avstand fra solen til NGC 4851-1: basert på redshiftverdien (z) - 110.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4851-1 : PGC 44439, CGCG 160-61, DRCG 27-199

Naboobjekter: NGC 4849, NGC 4850, NGC 4851-2, NGC 4852

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.