eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4871

NGC 4871
Objekt NGC 4871 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4871 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h59m30.1s; Dec= 27°57'23"
rödförskjutning (z): 0.022445
Avståndet från solen till NGC 4871: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4871 : PGC 44606, MCG 5-31-66, CGCG 160-227, DRCG 27-131

Närliggande objekt: NGC 4869, NGC 4870, NGC 4872, NGC 4873

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.