eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4878

NGC 4878
Objekt NGC 4878 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4878 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=12.9m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m20.1s; Dec= -6°6'14"
rödförskjutning (z): 0.012769
Avståndet från solen till NGC 4878: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 53.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4878 : PGC 44747, MCG -1-33-64

Närliggande objekt: NGC 4876, NGC 4877, NGC 4879, NGC 4880

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.