eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4877

NGC 4877
Objekt NGC 4877 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4877 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.0'
magnitud: V=12.4m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m26.4s; Dec= -15°16'58"
rödförskjutning (z): 0.016414
Avståndet från solen till NGC 4877: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 69.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4877 : PGC 44761, MCG -2-33-86, IRAS 12577-1500

Närliggande objekt: NGC 4875, NGC 4876, NGC 4878, NGC 4879

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.