eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4881

NGC 4881
Objekt NGC 4881 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4881 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h59m57.9s; Dec= 28°14'47"
rödförskjutning (z): 0.022389
Avståndet från solen till NGC 4881: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4881 : PGC 44686, UGC 8106, MCG 5-31-75, CGCG 160-238, DRCG 27-217

Närliggande objekt: NGC 4879, NGC 4880, NGC 4882, NGC 4883

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.