eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4882

NGC 4882
Objekt NGC 4882 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4882 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=13.9m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m4.6s; Dec= 27°59'11"
rödförskjutning (z): 0.021321
Avståndet från solen till NGC 4882: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 90.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4882 : PGC 44698, NGC 4886, MCG 5-31-76, CGCG 160-239, DRCG 27-151

Närliggande objekt: NGC 4880, NGC 4881, NGC 4883, NGC 4884

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.