eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4891

NGC 4891
objekt NGC 4891 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4891 - enslig stjerne i stjernebildet Virginis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=14.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t0m47s; Dec= -13°25'35"

Naboobjekter: NGC 4889, NGC 4890, NGC 4892, NGC 4893

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.