eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4891

NGC 4891
Objekt NGC 4891 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4891 - enda stjärna i stjärnbild Virginis
Typ: * -
magnitud: B=14.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m47s; Dec= -13°25'35"

Närliggande objekt: NGC 4889, NGC 4890, NGC 4892, NGC 4893

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.