eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4890

NGC 4890
Objekt NGC 4890 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4890 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sm -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=13.2m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m38.9s; Dec= -4°36'14"
rödförskjutning (z): 0.010100
Avståndet från solen till NGC 4890: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4890 : PGC 44793, MCG -1-33-67, IRAS 12580-0420

Närliggande objekt: NGC 4888, NGC 4889, NGC 4891, NGC 4892

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.