eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4892

NGC 4892
Objekt NGC 4892 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4892 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.3'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m3.6s; Dec= 26°53'53"
rödförskjutning (z): 0.019704
Avståndet från solen till NGC 4892: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 83.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4892 : PGC 44697, UGC 8108, MCG 5-31-78, CGCG 160-81

Närliggande objekt: NGC 4890, NGC 4891, NGC 4893, NGC 4893A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.