eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4893A

NGC 4893A
Objekt NGC 4893A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4893A - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h59m59.9s; Dec= 37°11'14"
rödförskjutning (z): 0.036102
Avståndet från solen till NGC 4893A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 152.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4893A : PGC 44696, IC 4016, UGC 8111, MCG 6-29-9, CGCG 189-10, VV 222

Närliggande objekt: NGC 4892, NGC 4893, NGC 4894, NGC 4895A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.